Bağcılar Göztepe Mahallesi Evde Sağlık Hizmeti

Bağcılar Göztepe Mahallesi Evde Sağlık Hizmeti

 • Evde Doktor veya Uzman Doktor Muayenesi
 • Evde Serum Takma Hizmetleri
 • Evde Fizik Tedavi Hizmetleri
 • Evde Psikoterapi Hizmetleri
 • Evde Diyetisyen Hizmetleri
 • Evde Post-Up (Ameliyat Sonrası) Bakım Hizmetleri
 • Evde Yoğun Bakım Hastası Takip Hizmetleri
 • Evde Pansuman | Dikiş Alma | Yara Bakım Hizmetleri
 • Evde Yatan Hasta Takip ve Tedavi Hizmetleri
 • Evde Sonda Takma veya Çıkarma Hizmetleri
 • Evde Diyaliz Uygulama Hizmetleri
 • Evde Kanser Hastası veya Takip Hizmetleri
 • İş terapisi
 • Palyatif Bakım Hizmetleri
 • Evde Stoma Bakımı
 • Evde PEG Değişimi
 • Evde TRAKEOSTOMİ Değişimi

Görüldüğü üzere ihtiyaç sahibi hastaların veya hastane koridorlarında beklemek yerine hizmeti ev ortamında alabilmelerinin yanısıra tıbben veya yasal olarak mümkün.

Bağcılar Göztepe Mahallesi Evde Sağlık Hizmeti Bugün artık hastanelerde yapılabilen birçok tedavi gelgelelim evlerde de yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi hastaların hastane koridorlarında genel olarak beklemek yerine aynı hizmeti ev ortamında alabilmeleri de tıbben ve yasal olarak mümkün.

Evde sağlık hizmeti, hastaların veya yaşlıların evlerinde tıbbi yardım alabilmesini sağlayan bir sağlık hizmetidir. Evde sağlık hizmeti genellikle, kronik hastalığı olan veya iyileşme sürecinde olan hastalar içindir. Tedavi sürecinde olan hastalar için veya hastanede yatış gerekli olmayan ancak tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için sunulmaktadır.

Evde sağlık hizmetleri, tıbbi bakım, rehabilitasyon hizmetleri, ilaç yönetimi, diyet danışmanlığı, medikal malzeme sağlama. Evde fizyoterapi, beslenme danışmanlığı ve evde sağlık bakımı gibi çeşitli hizmetleri içermektedir. Hastanın evinde kalması, sağlık durumunun takibi, tedavinin yönetimi ve hastanın rahatlığını sağlamak gibi amaçlarla sunulmaktadır.

Bağcılar Göztepe Mahallesi Evde Sağlık Hizmeti

Evde sağlık hizmetleri, tıbbi bakıma ihtiyacı olan herkes tarafından kullanılmaktadır. Bunlar arasında, kronik hastalığı olanlar, yatağa bağımlı olanlar, fiziksel veya zihinsel engelliler, yaşlılar, hamile kadınlar ve iyileşme sürecinde olanlar bulunabilir. Evde sağlık, hastaların rahatlığı, tedavinin daha etkili olması, hastane masraflarının azaltılması, hastanın evinde kalması ve tedavinin yönetilmesi gibi birçok fayda sağlar.

Evde sağlık hizmetleri ayrıca, hasta veya hasta yakınının seyahat etme güçlüğü yaşadığı durumlarda da kullanılabilir. Tıbbi bakım, rehabilitasyon hizmetleri, ilaç yönetimi, diyet danışmanlığı, medikal malzeme sağlama, evde fizyoterapi, beslenme danışmanlığı ve evde sağlık bakımı gibi çeşitli hizmetleri içerebilir. Ancak, evde sağlık hizmetlerinin kullanılması için doktor veya sağlık kuruluşu tarafından önerilmesi gereklidir. Sağlık hizmeti sağlayıcısı, hastanın tıbbi durumuna ve ihtiyaçlarına uygun bir plan oluşturacak ve evde sağlık hizmeti sağlayacaktır.

Detaylı bilgi için lütfen arayınız: (0212) 877 21 87 & (0539) 700 71 77

Leave a reply