Hasta Nakil Hizmetleri Nedir?

Hasta Nakil Hizmetleri Nedir?

Hasta Nakil Hizmetleri Nedir? Evde Bakım, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir.

Evde bakım hizmetinde amaç, günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet ayrıca; evde kalmayı tercih eden ve tedavisi, bakımı devam eden; ancak yakın aile çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı gerçekleştirilemeyenler için gereklidir.

Evde Bakım Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilir?

Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri, ameliyat sonrası bakım gereksinimi olanlardan uzun süreli bakıma ihtiyacı olan hasta ve yaşlılara, yeni doğum yapan annelerden tedavisi evde de sürdürülebilecek hastalara, kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyanlardan, aşılama ve laboratuvar tetkikleri gibi hizmetleri evinde veya işyerinde almak isteyenlere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyaç sahiplerine hitap etmektedir. Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri alanlar arasında en büyük çoğunluğu oluşturan gruplar aşağıda sıralanmıştır.

Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olanlar

Ortopedi ve Travmatoloji hastaları

Kalp, Damar ve Hipertansiyon hastaları

Hemipleji (Felçli) hastaları

Onkoloji (Kanser) hastaları

Akciğer ve Solunum hastaları

Diabet hastaları

Nöroloji hastaları

Oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar

Yeni doğum yapan anne ve bebekleri

Bakım ihtiyacı olan yaşlılar ve özürlüler

Yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar

Laboratuar tetkik ve test hizmetlerine ihtiyacı olanlar

Evinde her türlü medikal ekipman ihtiyacı olanlar

Evde Bakım Hizmeti Kapsamında

Sağlığın geliştirilmesi ve korunması, hastalıkların ve özürlülüğün önlenmesi,

Öz bakımın sağlanması, kendine yardım, karşılıklı yardımlaşma, savunuculuk,

Tıbbi ve hemşirelik bakımı,

Kişisel bakım hizmeti (giyinme, yıkanma, alışveriş)

Özürlü bireyin gereksinimini karşılamak üzere ev ortamında düzenlemeler yapılması,

Sevk işlemi ve kamu olanaklarına ulaşma imkânının sağlanması,

Rehabilitasyon hizmetleri,

Temel ve özel ihtiyaçların karşılanması, destekleyici aletler, ekipman ve ilaçların sağlanması,

Özelleşmiş destek hizmetleri,

Rahatlatıcı bakım,

Palyatif bakım,

Danışmanlık ve duygusal destek hizmeti,

Bireyin ailesi ve diğer ilişkili kişilere gerekli bilginin verilmesi,

Sosyal etkileşimin arttırılması,

Fiziksel aktivite olanaklarının sağlanması,

Bakım öncesinde, bakım sırasında ve sonrasında bakım verenlere destek sağlanması,

Hasta ve yakınlarının eğitimi gibi hizmetler verilmektedir.

Uzun Süreli Evde Bakım

Hastanın sakat, özürlü veya sadece yaş itibarıyla kendi bakımını yapamama durumuna göre sağlık (rehabilitasyon, fizyoterapi, post operatif bakımı) veya sosyal hizmetlere (alış veriş, temizlik, yemek, kişisel bakım) ihtiyacı olabilmektedir.

Buna göre resmi (devlet ve sivil toplum kuruluşları) veya resmi olmayan (aile, komşular, toplum gönüllüler) kurum ve personel tarafından hizmet verilmektedir.

 • Hekimler
 • Hemşireler
 • Sosyal hizmet uzmanı
 • Diyetisyenler
 • Fizyoterapistler
 • Ebeler
 • Sağlık memurları
 • Psikologlar
 • Sağlık teknisyenleri
 • Sertifikalı kişiler
 • Evde Bakım Hizmetlerinin AvantajlarıEvlerde sağlık bakımının yıllardır yurt dışında da görülen en önemli iki faydası, sağlık harcamalarında sağladığı düşüş ve kişinin kendi huzurlu ortamında, ailesi ve bakımına olanak vermesi. Bunların yanında bu hizmetin yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
 1.  Sağlık servisini ayağınıza getirir
 2.  Kişiye özel bir bakım sağlar
 3.  Bakım alan aileyi bir arada tutar
 4.  İyileşmeyi hızlandırır
 5.  Bakım maliyetlerini düşürür
 6.  Teşhisten iyileşmeye kadar geçen süreçte kesintisiz kaliteli ve standart hizmet sağlar
 7.  Hasta ve yakınlarına bakım konusunda eğitimi de içerir
 8.  Hastanın ve ailesinin stresinin azaltır
 9.  Zamanınızdan tasarruf sağlar
 10.  En üst düzeyde bağımsızlık sağlar
 11. Yaşam kalitesini yükseltir
 12.  Yaşlıları bağımsız olarak ele almaya çalışır
 13.  Bazı bireylere ulaşmanın tek yoludur
 14.  Son aşamada bulunan hastalar için yeğlenen bir bakım türüdür.

Uzun Süreli Bakımın Tipleri

1) Evde bakım
2) Hastane
3) Yaşlı yurtları
4) Bakım evleri

Uzun süreli evde bakımı aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.

1) Evde sadece ailesi tarafından bakılanlar (resmi olmayan bakımı)

2) Evde bakılıp ta resmi yardım alanlar (devlet yardımı)

3) Tamamen resmi bakımı alanlar

Evde Sağlık Hizmetleri Danışma Hattı

Ücretsiz olan Evde Sağlık Hizmetleri’nden yararlanmak için Sağlık Müdürlüğü’nce kurulan Evde Bakim Hizmetleri Koordinasyon Merkezi hattı (444 38 33) Türkiye genelinde her ilde bu numarayı aradığınızda ildeki evde sağlık birimine ulaşabilirsiniz. Mesai saatleri içinde aradığınızda çağrı merkezlerindeki kişilere hastanın durumu hakkında bilgileri verebiliyorsunuz.

Hizmet mesai saatlerinde randevu sistemiyle verilmektedir.

Hasta Nakil Hizmetleri Nedir? Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine, Hastane Evde sağlık Hizmetleri Birimine, Aile Hekimlikleri veya Toplum Sağlığı Merkezlerin telefonla yada doğrudan yapılan müracaatlar sonrası hasta hakkında bilgiler alınarak Evde Sağlık Hizmetleri birimlerine ulaştırılır ve hastaya evinde muayene için randevu verilir. Hekim ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibi ev ziyaretlerini gerçekleştirerek hastaların Evde Sağlık Hizmetleri kriterlerine uygunluğunu değerlendirip kapsama alınan hastalar için kayıt dosyaları oluşturulur. Evde Sağlık Hizmetlerinde asıl amaç, hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin uygulanması, takibi ve eğitiminin sağlanmasıdır. Bu uygulama ile hastaların rutin muayeneleri hastalığı ile ilgili kan tetkikleri, sonda takılması ve takibi, yara pansumanları, hastalıklara ait sürekli kullandıkları ilaçların reçetelendirilmesi, tekerlekli sandalye, alt bezi ve tedaviye yardımcı olabilecek diğer tıbbi malzemelerin alımına yardımcı olmak gibi sağlık hizmetleri, ilgili hastalara ulaştırılmaktadır.

Leave a reply