Evde Bakım Hizmetleri Nedir?

Evde Bakım Hizmetleri Nedir, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir.

Evde bakım hizmetinde hedef, hastanın tedavi sürecini en doğru şekilde yürütmek, hastalığını ve yetersizliğini en aza indirmek ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Ayrıca, tedavi ve bakım aşamasında evde kalmayı tercih eden ancak ailevi ve çevresel faktörler ve bunlarla bağlantılı olarak hizmetin uzmanlık gerektirmesi nedeniyle evde bakımı gerçekleştirilemeyenler de bu hizmeti alabilirler.

Evde bakım hizmetinde hedef, hastanın tedavi sürecini en doğru şekilde yürütmek, hastalığını ve yetersizliğini en aza indirmek ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

Evde Bakım Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilir?

Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri, ameliyat sonrası bakım gereksinimi olanlardan uzun süreli bakıma ihtiyacı olan hasta ve yaşlılara, yeni doğum yapan annelerden tedavisi evde de sürdürülebilecek hastalara, kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyanlardan, aşılama ve laboratuvar tetkikleri gibi hizmetleri evinde veya işyerinde almak isteyenlere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyaç sahiplerine hitap etmektedir. Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri alanlar arasında en büyük çoğunluğu oluşturan gruplar aşağıda sıralanmıştır.

Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olanlar

 • Ortopedi ve Travmatoloji hastaları
 • Kalp, Damar ve Hipertansiyon hastaları
 • Hemipleji (Felçli) hastaları
 • Onkoloji (Kanser) hastaları
 • Akciğer ve Solunum hastaları
 • Diyabet hastaları
 • Nöroloji hastaları
 • Oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar
 • Yeni doğum yapan anne ve bebekleri
 • Bakım ihtiyacı olan yaşlılar ve özürlüler
 • Yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar
 • Laboratuvar tetkik ve test hizmetlerine ihtiyacı olanlar
 • Evinde her türlü medikal ekipman ihtiyacı olanlar

Evde bakım hizmeti kapsamında

 • Sağlığın geliştirilmesi ve korunması, hastalıkların ve özürlülüğün önlenmesi,
 • Öz bakımın sağlanması, kendine yardım, karşılıklı yardımlaşma, savunuculuk,
 • Tıbbi ve hemşirelik bakımı,
 • Kişisel bakım hizmeti (giyinme, yıkanma, alışveriş)
 • Özürlü bireyin gereksinimini karşılamak üzere ev ortamında düzenlemeler yapılması,
 • Sevk işlemi ve kamu olanaklarına ulaşma imkânının sağlanması,
 • Rehabilitasyon hizmetleri,
 • Temel ve özel ihtiyaçların karşılanması, destekleyici aletler, ekipman ve ilaçların sağlanması,
 • Özelleşmiş destek hizmetleri,
 • Rahatlatıcı bakım,
 • Palyatif bakım,
 • Danışmanlık ve duygusal destek hizmeti,
 • Bireyin ailesi ve diğer ilişkili kişilere gerekli bilginin verilmesi,
 • Sosyal etkileşimin arttırılması,
 • Fiziksel aktivite olanaklarının sağlanması,
 • Bakım öncesinde, bakım sırasında ve sonrasında bakım verenlere destek sağlanması,
 • Hasta ve yakınlarının eğitimi gibi hizmetler verilmektedir.
Leave a reply